Zie jij door de bomen het bos nog?

Het beheer van rechten, beeldmateriaal, copyrights en auteurszaken: het blijft een wat grijzig, onduidelijk gebied. Dat horen we terug van onze opdrachtgevers, en anderzijds merken wij als softwareleverancier dat we aan steeds hogere eisen moeten voldoen die vanuit allerlei hoeken gesteld worden. Enerzijds gaat het dan om regelgeving vanuit de overheid, en anderzijds gaat het om vragen van bedrijven. Men wil bijvoorbeeld weten waar bepaalde informatie bewaard wordt, of dit binnen of buiten de Europese economische ruimte is, en als het buiten Europa staat, waar het dan precies opgeslagen is. Uiteraard is dit allemaal meer dan goed geregeld, wij zijn immers ISO/IEC 27001 gecertificeerd; een ISO-standaard voor informatiebeveiliging. Deze certificering toont aan dat je als organisatie continu je informatieprocessen beheerst en dat je de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van bedrijfskritische informatie waarborgt. Daarmee voldoen we overigens ook aan contractuele eisen van aanbestedingscriteria. Lang verhaal kort: zie het als een soort veiligheidsvisitekaartje.

Te vrij...

In tegenstelling tot de kritische vragen die terecht aan ons als leverancier gesteld worden, zien we dat er binnen het bedrijfsleven nog redelijk gemakkelijk omgegaan wordt met beeldmateriaal. Dat heeft ook te maken met 'onbekend maakt onbemind' en het idee dat de zaken wel los zullen lopen. Denk bijvoorbeeld aan beelden waar willekeurige mensen op weergegeven worden, zonder dat daar toestemming voor gevraagd is, of de manier waarop er met quitclaims wordt gewerkt. Middels zo'n overeenkomst doet de geportretteerde afstand van zijn of haar portretrecht. Hij/zij geeft met een quitclaim toestemming aan iemand om foto's, beeld- of geluidsopnamen te publiceren of te verveelvoudigen. Dit is vaak een fotograaf of uitgever. Wat nogal wat bedrijven vervolgens niet beseffen is dat een quitclaim vaak voor een bepaalde periode geldig is. En ook daarop zijn weer uitzonderingen... In de praktijk zien we ook nogal eens dat quitclaims en beelden her en der bewaard worden. Vaak zonder duidelijke categorie-indeling of andere juridisch verantwoorde structuur. Bovenstaande voorbeelden lichten slechts een tipje van de sluier op wanneer je praat over het goed beheren en het juridisch juist inzetten van beeldmateriaal.

Kies voor serieus Digital Asset Management

Wat wij doen is op een positieve manier helpen en actief ondersteunen om dit ingewikkelde proces op orde te krijgen en het vervolgens ook te houden. Door de inzet van een kwalitatief goed Digital Asset Management-systeem maak je het beheer en de opslag van je beelden met bijbehorende rechten een stuk eenvoudiger. In de praktijk zien we nu dat zaken overal en nergens opgeslagen zijn, bestanden niet gekoppeld aan getekende quitclaims en er is sprake van veel onduidelijkheid. Waar het ons vooral om gaat is dat je je als bedrijf bewust bent van de risico's die je loopt, want het is niet de vraag óf maar wannéér de wetgever een voorbeeld gaat stellen waarbij de consument in het gelijk wordt gesteld. Zet ons in wanneer je bovenstaand verhaal herkent en net als veel van je concullega's door de bomen het bos niet meer ziet...

Vooruitblik

In een volgend blog delen we graag meer kennis over informatiebeveiliging. Een hot item, zeker met alle nieuwe privacyregels. Liever eerder een gesprek? Dat kan, neem contact met ons op. We kijken uit naar je bericht.