Privacyverklaring

24 mei 2018

Om onze website en diensten op een goede manier te kunnen leveren verwerken wij (persoons)gegevens van onze bezoekers. Dit doen wij in overeenstemming met de AVG (GDPR). Door middel van deze privacyverklaring geven wij u inzicht in de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken.

Wij kunnen uw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten of als u contact met ons opneemt. Wij mogen uw gegevens verwerken, omdat wij uw toestemming vragen via deze Privacyverklaring.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Comrads Solutions B.V., Asterweg 17 A5, 1031 HL te Amsterdam. Contact: info@comrads.nl

Gegevens van websitebezoekers

Gegevens die wij verwerken
Indien u een website van ons bezoekt, slaan wij de volgende gegevens op

Niet-gepersonaliseerde gegevens:

 • Het IP-adres waarvandaan u de website of webapplicatie bezoekt.

 • Algemene informatie over het apparaat waarmee u de website of de webapplicatie bezoekt (soort apparaat, schermresolutie, browserversie, versie van het besturingssysteem etc.).

 • De website waar u vandaan komt, indien u bij de website of webapplicatie terecht bent gekomen via een hyperlink op een andere website

 • Via welke hyperlink u de website of webapplicatie hebt verlaten, indien van toepassing.

Persoonlijke gegevens

 • Formulieren: indien u contact met ons zoekt en/of informatie bij ons opvraagt middels een van onze online formulieren slaan wij de volgende gegevens van u op:

  • Uw telefoonnummer

  • Uw (zakelijke) e-mailadres

  • Uw bedrijfsnaam

  • Uw voor- en achternaam

Doel van de verwerking
Deze gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het analyseren van bezoekersgedrag om inzicht te verkrijgen in het gebruik van onze websites en webapplicaties. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics en Squarespace.

 • Het beveiligen van onze websites en webapplicaties.

 • Het opnemen van contact op uw verzoek en het toezenden van additionele informatie. Hiervoor maken wij gebruik van de webformulieren en het CMS van Squarespace.

 • Het mogelijk in de toekomst contact opnemen omdat u eerder actief interesse heeft getoond in onze producten en/of services.

Google Analytics

 • Wij gebruiken Google Analytics cookies.

 • Hiervoor hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten (d.d. 12 februari 2018).

 • Wij laten Google niet uw volledig IP-adres verwerken (laatste octet van het IP adres wordt gemaskeerd / Anonymize IP).

 • Wij hebben 'gegevens delen' met Google uitgeschakeld.

Squarespace

 • Onze website wordt gehost op Squarespace.

 • Squarespace levert ons het online platform en CMS waarmee wij onze website aan u ter beschikking kunnen stellen via het internet.

 • Wij gebruiken de mogelijkheid om webformulieren via het CMS te creëren voor het verzamelen van gegevens indien u contact met ons zoekt en/of informatie bij ons opvraagt (zie ook 'Persoonlijke gegevens' hierboven).

 • Uw gegevens worden via het Squarespace netwerk opgeslagen en direct aan ons gecommuniceerd.

 • Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies van Squarespace om het website verkeer te kunnen analyseren, om onze website zo efficiënt mogelijk te laten functioneren en om er zeker van te zijn dat wij jou de beste ervaring op onze website kunnen bieden.

Sociale media

Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook, Vimeo, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet iedere keer op Facebook,Twitter of LinkedIn hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de privacyverklaringen van Facebook, Twitter Vimeo en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Beveiliging van persoonsgegevens

We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie.

 • De toegang tot uw gegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde medewerkers.

 • Wij sluiten met alle medewerkers en derden geheimhoudingsverklaringen af.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens nadrukkelijk NIET aan derden tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld indien uw gegevens op rechtmatige wijze worden opgevraagd in het kader van een opsporingsonderzoek).

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens zorgvuldig en niet langer dan nodig is voor realisatie van onze doeleinden waarvoor zij door u aan ons zijn verstrekt of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Uw rechten

De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U hebt daarom de volgende rechten:

 • U mag ons vragen om inzage in uw gegevens;

 • U mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst;

 • U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens.

 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;

 • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;

 • U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van u verwerken.

Wijzigingen van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Indien wij van deze mogelijkheid gebruikmaken, plaatsen wij hiervan een mededeling op de websites waarop de privacyverklaring van toepassing is. Wij raden u aan om de privacyverklaring regelmatig opnieuw te lezen om van de meest actuele privacy-informatie op de hoogte te blijven.

Lees meer over het gebruik van cookies