Privacyverklaring

18 maart 2016

Om onze diensten op een goede manier te kunnen leveren verwerken wij persoonsgegevens van onze klanten en de bezoekers van onze websites. Dit doen wij in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Door middel van deze privacyverklaring geven wij u inzicht in de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Comrads Solutions B.V., Asterweg 17 A5, 1031 HL te Amsterdam.

Gegevens van websitebezoekers

Gegevens die wij verwerken
Indien u een website van ons bezoekt of een webapplicatie van ons gebruikt, slaan wij de volgende gegevens op:

  • Het IP-adres waarvandaan u de website of webapplicatie bezoekt
  • Algemene informatie over het apparaat waarmee u de website of de webapplicatie bezoekt (soort apparaat, schermresolutie, browserversie, versie van het besturingssysteem etc.)
  • De website waar u vandaan komt, indien u bij de website of webapplicatie terecht bent gekomen via een hyperlink op een andere website
  • Via welke hyperlink u de website of webapplicatie hebt verlaten, indien van toepassing

Doel van de verwerking
Deze gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Het analyseren van bezoekersgedrag om inzicht te verkrijgen in het gebruik van onze websites en webapplicaties
  • Het beveiligen van onze websites en webapplicaties

Beveiliging van persoonsgegevens

Alleen medewerkers van Comrads hebben toegang tot uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is uit hoofde van hun functie. Wij spannen ons naar redelijkheid in om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige inzage door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, gelet op de stand van de techniek.

Hoewel wij ons inspannen om ongeoorloofde inzage in persoonsgegevens te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen van onrechtmatige toegang tot onze systemen of bestanden of van ander misbruik door derden.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens nadrukkelijk NIET aan derden tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld indien uw gegevens op rechtmatige wijze worden opgevraagd in het kader van een opsporingsonderzoek).

Wijzigingen van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Indien wij van deze mogelijkheid gebruikmaken, plaatsen wij hiervan een mededeling op de websites waarop de privacyverklaring van toepassing is. Wij raden u aan om de privacyverklaring regelmatig opnieuw te lezen om van de meest actuele privacy-informatie op de hoogte te blijven.

Lees meer over het gebruik van cookies